De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie zet zich sinds haar oprichting in om de industrie onder de aandacht te brengen van beleidsmakers. Een onderdeel van deze doelstelling is het laten uitvoeren van onderzoek naar de positie en ontwikkeling van de industrie in Nederland en relevante onderwerpen en thema’s.

Dit rapport blikt terug op deze onderzoeksreeks en geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Tevens wordt in kaart gebracht welke substantiële veranderingen zich hebben voorgedaan in het denken over en binnen de Nederlandse maakindustrie.

Zoals uit de tekst zal blijken is de aandacht voor de sector aanzienlijk toegenomen over de jaren. In sommige gevallen zal blijken dat eerder voorspelde ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordeden. Uiteraard geldt evenzo dat sommige voorspellingen (nog) niet zijn uitgekomen. En, ten slotte, bleef veel bij het oude: plus ça change plus c’est la même chose – ook in het industriedebat.