De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. In een artikel in vakblad ESB bespreken Lucy Kok, Marloes Lammers en Bas ter Weel samen met Arthur van Soest (Tilburg University) zes mogelijke oplossingen. Veel van de recent door politiek en polder voorgestelde oplossingen, zoals een flexibele AOW, een lagere AOW-leeftijd voor bepaalde beroepen of een AOW gebaseerd op arbeidsverleden leveren weinig op of zijn niet uitvoerbaar. Het lijkt beter om afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers om vroeg- of deeltijdpensioen eenvoudiger te maken.

Lees het gehele artikel op de website van vakblad ESB.

Ook het Financieele Dagblad heeft hier een bericht over geplaatst. Dat bericht is te vinden op de website van het FD.