Tim Schwartz - Zorg & Sociale Zekerheid

Tim Schwartz

Tim Schwartz is onderzoeker bij het cluster Zorg en Sociale Zekerheid. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden, met name gericht op de empirische micro-economie.

Binnen het cluster Zorg en Sociale Zekerheid werkt Tim aan het bijstandsverdeelmodel, waar op objectieve wijze de verdeling van de bijstandsbudgetten voor de gemeenten worden vastgesteld. Daarnaast werkt hij aan andere onderzoeken, waar hij zich bezig houdt met econometrische modellen en data-analyses.

Tim heeft een HBO bachelor Sportmanagement en een WO bachelor Economie, Bestuur en Management afgerond. Vervolgens behaalde hij cum laude zijn Master Economics and Governance aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden, met de focus op Instrumentele Variabele Regressies. Verder heeft hij stage gelopen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij onderzoek deed naar gezondheidsbeleving van WW’ers. Voor zijn masterscriptie onderzocht hij in hoeverre er een causaal verband is tussen baanonzekerheid en verschillende dimensies van gezondheid.

 

Wilt u weten wat Tim voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.schwartz@seo.nl
020 525 1657

SEO-rapporten

08.04.2020Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

SEO heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar de vormgeving van het stelsel van kinderopvang in Nederland. Het onderzoek bouwt voort op de drie SER-adviezen en werkt die verder uit. lees meer

20.01.2020Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen naar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een private arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen te maken met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd.lees meer

17.01.2020Samen ouder worden

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.lees meer

04.12.2019Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2020

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2020.lees meer

21.10.2019Notitie 'Responsanalyse AOW leef-vormen'

Uitnodigingen voor enquêtes verstuurd op briefpapier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) resulteren in een hogere respons.lees meer

 Over ons  > Medewerkers  > Tim Schwartz - Zorg & Sociale Zekerheid