Team

Tim Schwartz

Tim Schwartz is onderzoeker bij het cluster Sociale Zekerheid. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden, met name gericht op de empirische micro-economie.

Binnen het cluster Zorg & Sociaal Domein werkt Tim aan het bijstandsverdeelmodel, waar op objectieve wijze de verdeling van de bijstandsbudgetten voor de gemeenten worden vastgesteld. Daarnaast werkt hij aan andere onderzoeken, waar hij zich bezig houdt met econometrische modellen en data-analyses.

Tim heeft een HBO bachelor Sportmanagement en een WO bachelor Economie, Bestuur en Management afgerond. Vervolgens behaalde hij cum laude zijn Master Economics and Governance aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden, met de focus op Instrumentele Variabele Regressies. Verder heeft hij stage gelopen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij onderzoek deed naar gezondheidsbeleving van WW’ers. Voor zijn masterscriptie onderzocht hij in hoeverre er een causaal verband is tussen baanonzekerheid en verschillende dimensies van gezondheid.

Wilt u weten wat Tim voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.schwartz@seo.nl