Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90

Rapport

Notitie ‘Stabiliteit bijstandsverdeel-model’

Deze notitie verkent mogelijkheden om budgetfluctuaties bij de verdeling van bijstandsgelden te dempen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-15

Rapport

Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

Mensen met een lage SES hebben vaker risicofactoren voor gezondheidsproblemen, meer gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten dan de groep met een hoge SES.

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-07

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-70

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

SEO heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar de vormgeving van het stelsel van kinderopvang in Nederland. Het onderzoek bouwt voort op de drie SER-adviezen en werkt die verder uit.

Zorg

2020-13

Rapport

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen naar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een private arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen te maken met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-92

Rapport

Samen ouder worden?

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2019-94

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2020

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2020.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-73

Rapport

Notitie ‘Responsanalyse AOW leef-vormen’

Uitnodigingen voor enquêtes verstuurd op briefpapier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) resulteren in een hogere respons.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-85