Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren

Dit onderzoek kijkt ook naar de verschillende manieren waarop het aandeel (potentieel) kwetsbare jongeren dat wordt bereikt met het voorgestelde LKV jongeren, verhoogd kan worden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-18

Rapport

Bijstandsverdeelmodel 2020

De belangrijkste veroorzakers van budgetmutaties tussen model 2019 en model 2020 zijn veranderingen in de bijdragen van regionale kenmerken, buurtkenmerken, en enkele huishoudkenmerken.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-11

Rapport

Ervaringen werknemers met de ZW en de WGA in de hybride markt

Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de dienstverlening die zij ontvangen in het kader van hun re-integratie?

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-102

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90

Rapport

Notitie ‘Stabiliteit bijstandsverdeel-model’

Deze notitie verkent mogelijkheden om budgetfluctuaties bij de verdeling van bijstandsgelden te dempen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-15

Rapport

Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

Mensen met een lage SES hebben vaker risicofactoren voor gezondheidsproblemen, meer gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten dan de groep met een hoge SES.

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-07

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-70

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang

SEO heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar de vormgeving van het stelsel van kinderopvang in Nederland. Het onderzoek bouwt voort op de drie SER-adviezen en werkt die verder uit.

Zorg

2020-13