pagina

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2016


Publicatienummer: 2016-104
Auteurs:
J. Zuidberg & V. van Spijker
Opdrachtgever:
ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
ISBN:
978-90-6733-582-3

SEO analyseert in deze benchmarkstudie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoogte van de luchthavengelden en overheidsheffingen op Schiphol en tien concurrerende luchthavens. Daarnaast werpt SEO onder meer een blik op de tariefdifferentiaties in de luchthavengelden die de onderzochte luchthavens hanteren. Naast de totale luchthavengelden en overheidsheffingen op basis van een gestandaardiseerd pakket vliegtuigbewegingen, geven de analyseresultaten inzicht in hoe bovenstaande differentiaties doorwerken in de luchthavengelden per turnaround (periode van landing, verblijf en start) voor verschillende vliegtuigtypen. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de tariefdifferentiatie waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen opstappende (O/D) en overstappende (transfer) passagiers.


Categorie: 2017, Joost Zuidberg, Valentijn van Spijker, Luchtvaart