SEO analyseert in deze benchmarkstudie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoogte van de luchthavengelden en overheidsheffingen op Schiphol en tien concurrerende luchthavens. Daarnaast werpt SEO onder meer een blik op de tariefdifferentiaties in de luchthavengelden die de onderzochte luchthavens hanteren. Naast de totale luchthavengelden en overheidsheffingen op basis van een gestandaardiseerd pakket vliegtuigbewegingen, geven de analyseresultaten inzicht in hoe bovenstaande differentiaties doorwerken in de luchthavengelden per turnaround (periode van landing, verblijf en start) voor verschillende vliegtuigtypen. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de tariefdifferentiatie waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen opstappende (O/D) en overstappende (transfer) passagiers.