pagina

Oordeel over de Evaluatie Innovatieagenda Energie


Publicatienummer: 2016-84
Auteur:
C. Koopmans
Opdrachtgever:
ministerie van Economische Zaken
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een evaluatie uitgevoerd van belangrijke delen van de Innovatieagenda Energie. De evaluatie betreft € 117 miljoen aan publieke middelen die van 2008 t/m 2016 werden besteed voor energie-innovatie. Aangezien RVO een regeling evalueert die RVO zelf heeft uitgevoerd, zou de indruk kunnen ontstaan dat de evaluatie niet neutraal zou zijn (“de slager keurt zijn eigen vlees”). Daarom heeft RVO aan Carl Koopmans gevraagd een onafhankelijk oordeel te geven over de evaluatie.

Het totaalbeeld is dat – gegeven de beperkte mogelijkheden om innovatiebeleid te evalueren – een goede aanpak is gevolgd, die bovendien deels vernieuwend is. Er is veel relevante informatie verzameld. De evaluatie leidt niet alleen tot conclusies over beleid in het verleden, maar ook tot belangrijke aanbevelingen voor toekomstig innovatiebeleid.

Koopmans doet de volgende aanbevelingen voor toekomstig beleid en evaluaties:

  • Zet toekomstig beleid minder complex en gefragmenteerd op dan de Innovatieagenda energie;
  • Gebruik ook in toekomstige evaluaties de ‘effectladder’;
  • Gebruik in toekomstige evaluaties van innovatiebeleid de operationalisering van systeemfalen en transformatief falen in deze studie als ijkpunt en inspiratiebron;
  • Baken systeemfalen en transformatief falen helder af ten opzichte van marktfalen;
  • Gebruik in toekomstige evaluaties geen eigen inschattingen van effectiviteit door belanghebbenden of direct betrokkenen.

Categorie: 2017, Carl Koopmans