De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een evaluatie uitgevoerd van belangrijke delen van de Innovatieagenda Energie. De evaluatie betreft € 117 miljoen aan publieke middelen die van 2008 t/m 2016 werden besteed voor energie-innovatie. Aangezien RVO een regeling evalueert die RVO zelf heeft uitgevoerd, zou de indruk kunnen ontstaan dat de evaluatie niet neutraal zou zijn (“de slager keurt zijn eigen vlees”). Daarom heeft RVO aan Carl Koopmans gevraagd een onafhankelijk oordeel te geven over de evaluatie.

Het totaalbeeld is dat – gegeven de beperkte mogelijkheden om innovatiebeleid te evalueren – een goede aanpak is gevolgd, die bovendien deels vernieuwend is. Er is veel relevante informatie verzameld. De evaluatie leidt niet alleen tot conclusies over beleid in het verleden, maar ook tot belangrijke aanbevelingen voor toekomstig innovatiebeleid.