pagina

Pilot activering WGA


Publicatienummer: 2015-83
Auteurs: R. Scholte & M. Lammers
In opdracht van: UWV
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-09-6733-816-5

UWV is in 2014 begonnen met de pilot activering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. In de pilot wordt de dienstverlening van UWV voor WGA’ers gericht op activering, met als doelen hen aan
werk te helpen en de uitkeringslasten te beperken. De pilot loopt naar verwachting tot medio 2016 en is ingevoerd in de regiovestigingen Den Haag, Breda, Heerlen, Enschede en Leeuwarden. De vijf
pilotvestigingen beschikken over veel uitvoeringsvrijheid en hebben meer budget gekregen om extra medewerkers aan te kunnen nemen. De dienstverlening in kader van de pilot is volledig op stoom sinds
september 2014. Voor deze tweede tussenrapportage is gebruik gemaakt van gegevensbestanden met dienstverlening voor WGA’ers en informatie over uitkeringen en banen van WGA’ers tot en met
december 2014.

De precieze invulling van de pilot verschilt tussen pilotvestigingen. De meeste vestigingen voeren meer klantgesprekken, vergroten de betrokkenheid van jobhunters en bieden workshops aan. De Sonar
administratie van UWV laat een stijging zien in klantgesprekken voor alle vestigingen, en van CTC-testen (in Leeuwarden, Breda en Den Haag).

Voorlopig lijken de ontwikkelingen in de pilotvestigingen (met name daling van uitkeringslasten en toename van de uitstroom) licht positief. In hoeverre deze ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening die tijdens de pilot aWGA is ingezet is onderwerp van de eindrapportage die eind 2016 zal verschijnen.


Categorie: 2015, Marloes Lammers, Robert Scholte, Lennart Kroon, Zorg & Sociale Zekerheid