Voorlopig lijken de ontwikkelingen in de pilotvestigingen (met name daling van uitkeringslasten en toename van de uitstroom) licht positief. In hoeverre deze ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening die tijdens de pilot aWGA is ingezet is onderwerp van de eindrapportage die eind 2016 zal verschijnen.