pagina

Sector- en bedrijfsinformatie Sociale Werkgelegenheid en Arbeidsintegratie 2008


Publicatienummer: 2009-61
Auteurs: M.R. van den Berg, P.A. Risseeuw
Opdrachtgever: Cedris
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-519-5

Dit rapport, gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek onder Cedris lidbedrijven over 2008, bevat een veelheid aan gegevens over de SW-bedrijven in Nederland. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek wordt jaarlijks gehouden, en heeft tot doel het verschaffen van inzicht in de financiële en sociale uitkomsten van de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven in Nederland. Dat gebeurt vanuit een dubbele kennis- en informatiebehoefte:

  • transparantie: het informeren van belanghouders over de activiteiten van de sector en over de uitkomsten van de bedrijfsvoering;
  • benchmarking: het beschikken over kentallen, waaraan de SW-bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen toetsen

Categorie: 2009