Dit rapport, gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek onder Cedris lidbedrijven over 2007, bevat een veelheid aan gegevens over de SW-bedrijven in Nederland. Doel van het onderliggend onderzoek is het, op verschillende niveaus, inzicht verschaffen over de financiële en sociale uitkomsten van de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven in Nederland. Dat gebeurt vanuit twee behoeften: