Wegen onder de grond brengen is alleen op specifieke plaatsen zinvol. Dit stelde Carl Koopmans op BNR Nieuwsradio. In steden heeft het flinke voordelen zoals minder geluidhinder, fijnstof en stikstof. Een voorbeeld is de snelweg A2 die eerst dwars door Maastricht liep, maar nu door een tunnel gaat. Buiten de stad kan het natuurgebieden sparen.

Maar de kosten zijn hoog: minstens 250 miljoen euro per kilometer snelweg. Als we alle snelwegen onder de grond brengen, kost dat al gauw 750 miljard euro, bijna het gehele bbp dat we in een jaar verdienen. Kosten-batenanalyses kunnen laten zien op welke plaatsen de voordelen opwegen tegen de kosten.

Luister hier naar de uitzending.

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.