Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis is de kansenongelijkheid tussen groepen jongeren bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt verder toegenomen. Vooral jongeren zonder startkwalificatie, uitvallers uit het hoger onderwijs en mbo-bol-afgestudeerden hebben sinds de coronacrisis minder vaak een baan.

Bekijk ook het artikel op o.a. de NOS of op Radio1. 

Lees meer in de notitie en de Infographic van het onderzoek.