Team

Koen van der Ven

Koen van der Ven is onderzoeker naar arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij empirische effectevaluaties, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken en administratieve databestanden.

Binnen het cluster Arbeid en Onderwijs versterkt Koen het onderzoeksteam met zijn kennis van econometrische onderzoeksmethodes zoals fixed effects modellen, regression discontinuity design, instrumental variables en diff-in-diff-modellen. Hij is ervaren met het gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het CBS. Ook heeft hij verschillende literatuurstudies gedaan.

Na zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude te hebben afgerond, heeft Koen de master Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid. In oktober 2017 verdedigde hij zijn masterscriptie met de titel ‘The long-term effects of early tracking’ die gaat over de lange termijn effecten van de overgang van basis- naar middelbare school. Deze scriptie heeft hij geschreven bij het Centraal Planbureau.

Na zijn scriptie is hij daar werkzaam geweest, waar hij zich bezighield met vraagstukken aangaande onderwijs, arbeid en pensioenen, zoals de waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid. Bij SEO is hij betrokken bij de Marktmonitor private opleiders en een rapport over de karakteristieken van zzp’ers.

Wilt u weten wat Koen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

k.vanderven@seo.nl

020 525 1641