Team

Koen van der Ven

Koen van der Ven is senior onderzoeker naar onderwijsvraagstukken. Een allround projectleider en onderzoeker met expertise op empirische effectevaluaties, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken en administratieve databestanden.

Binnen het cluster Onderwijs versterkt Koen het onderzoeksteam met zijn kennis van econometrische en statistische onderzoeksmethodes zoals fixed effects modellen, regression discontinuity design, instrumental variables en diff-in-diff-modellen. Hij is ervaren met het gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het CBS. Daarnaast ontwikkelt, programmeert en analyseert hij veelvuldig enquêtes en gaat hij graag in gesprek met betrokkenen om zijn onderzoeken in te kleuren. Hij is bedreven in het aansturen van multidisciplinaire teams en leidt graag een onderzoeksproject.

Onderwerpen waar Koen zich voornamelijk mee bezig houdt zijn de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, gelijke kansen in het onderwijs en macrodoelmatigheid. Hij is thuis op alle onderwijssectoren, van po tot ho. Recent onderzoek gaat over nieuwkomers (zoals Oekraïners) in het onderwijs, de (moeizame) overgang naar de arbeidsmarkt van mbo’ers met een migratieachtergrond, het lerarentekort en de gevolgen van corona op jongeren. Ook doet hij onderzoek op andere terreinen, zoals de culturele onderwerpen (evaluatie Museumkaart) en arbeidsmarktvraagstukken.

Na zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude te hebben afgerond, heeft Koen de master Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid. In oktober 2017 verdedigde hij zijn masterscriptie met de titel ‘The long-term effects of early tracking’ die gaat over de lange termijn effecten van de overgang van basis- naar middelbare school. Deze scriptie heeft hij geschreven bij het Centraal Planbureau, waar hij ook werkzaam was voordat hij bij SEO is begonnen.

Wilt u weten wat Koen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

k.vanderven@seo.nl