Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgenter. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit onderzoek beoogt een scherper beeld te krijgen van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.

Onderwijs

2022-56

Rapport

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Onderwijs

2022-37

Rapport

Lyceo Doorstroomprogramma po-vo

Na deelname aan het doorstroomprogramma Lyceo Opstap scoren groep 8-leerlingen vaker beter op de eindtoets basisonderwijs dan hun voorlopig schooladvies en worden voorlopige adviezen vaker naar boven bijgesteld.

Onderwijs

2022-04

Rapport

Macrodoelmatigheid Business Analytics

De vraag naar universitaire afgestudeerden in Data Science & Business Analytics groeit.

Onderwijs

2019-77

Rapport

De stagemakelaar

Stagemakelaars helpen mbo’ers die in eerste instantie geen stageplek kunnen vinden alsnog aan een stageplek.

Onderwijs

2021-62

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Quickscan 3 Monitor Implementatie Wet invoering Associate degree-opleidingen

Het bekostigde aanbod Ad-opleidingen groeit door, de opleiding trekt diverse typen studenten…

Onderwijs

2022-79

Rapport

Studie in Cijfers Associate degree-opleidingen

De wens van Studiekeuze123 is om Studie in Cijfers voor Associate degree-opleidingen uit te brengen. Dit onderzoek heeft bekeken wat daarvoor de meest geschikte beknopte set indicatoren is. Dat heeft geresulteerd in een set indicatoren voor voltijdopleidingen en een set indicatoren voor deeltijd- en duale opleidingen.

Onderwijs

2021-94

Rapport

Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

Hoe bekend en duidelijk zijn de regels omtrent de schoolkosten in het mbo? En hoe goed worden de regels toegepast?

Onderwijs

2021-97

Rapport

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?

Onderwijs

2019-81