Team

Bas ter Weel

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten.

Ter Weel geeft leiding aan uitdagende en complexe onderzoeksprojecten in opdracht van de Nederlandse overheid, internationale organisaties, toezichthouders en het bedrijfsleven. Zowel onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, zoals de invloed van robotisering op de toekomst van werk of de mogelijkheden tot flexibilisering van de AOW, als beleidsevaluaties, zoals de fiscale ondernemersondernemersregelingen, behoren tot zijn werkterrein. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs en cursussen voor beleidsmakers en studenten en is hij een veelgevraagd spreker op congressen en seminars in binnen- en buitenland.

Ter Weel publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften met gerenommeerde wetenschappers. Zijn bekendste werk heeft hij samen met Nobelprijswinnaar James Heckman verricht op het terrein van vroege ontwikkeling van kinderen en het belang van niet-cognitieve vaardigheden voor sociaaleconomisch succes. Daarnaast heeft hij onder andere gepubliceerd op het terrein van (sociale) innovatie en de effecten van ICT op de arbeidsmarkt.

Ter Weel studeerde economie aan de Universiteit Maastricht (1993-1998) en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2002 op het proefschrift The computerization of the labour market. Vervolgens heeft hij een aantal jaren als universitair docent gewerkt, alvorens over te stappen naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij de AFM heeft hij ervaring als toezichthouder opgedaan en gewerkt aan onderzoek op het terrein van marktmisbruik en overkreditering. Vanaf eind 2007 heeft Bas bij het Centraal Planbureau (CPB) gewerkt als hoofd internationale economie (2007-2010), hoofd arbeid en onderwijs (2010-2013) en vanaf 2013 als onderdirecteur. In de periode vanaf 2007 tot zijn aanstelling bij SEO is hij parttime verbonden geweest aan de Universiteit Maastricht. Eerst als senior onderzoeker en vanaf 2011 als hoogleraar economie.

Naast zijn werk bij SEO bekleedt Ter Weel een aantal nevenfuncties. Zo is hij onder andere kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), toezichthouder bij scholengemeenschap PCBO te Apeldoorn, bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) en co-editor van De Economist. Daarnaast is hij research fellow bij het Tinbergen instituut, het IZA (Bonn), het ROA en NSI (Maastricht), en SKOPE (Oxford).

Wilt u weten wat Bas voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

b.terweel@seo.nl

020 525 1630
06 507 48 052