Team

Bas ter Weel

Bas ter Weel is algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is ook hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, overheidsfinanciën, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs.

Bas geeft leiding aan complexe onderzoeksprojecten in opdracht van de Nederlandse overheid, de Europese Commissie, internationale organisaties, toezichthouders en het bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs, trainingen en cursussen voor beleidsmakers en studenten en is hij een veelgevraagd spreker op congressen en seminars in binnen- en buitenland.

Bas studeerde economie aan de Universiteit Maastricht (1993-1998) en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2002. Vervolgens heeft hij een aantal jaren als universitair docent gewerkt, alvorens over te stappen naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vanaf eind 2007 heeft Bas bij het Centraal Planbureau (CPB) gewerkt en vanaf 2013 als onderdirecteur. In de periode vanaf 2007 tot zijn aanstelling bij SEO is hij parttime verbonden geweest aan de Universiteit Maastricht. Eerst als senior onderzoeker en vanaf 2011 als hoogleraar economie.

Naast zijn werk bij SEO bekleedt hij een aantal nevenfuncties. Zo is hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), toezichthouder bij scholengemeenschap PCBO te Apeldoorn, bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) en co-editor van De Economist. Daarnaast is hij research fellow bij het Tinbergen instituut, het IZA (Bonn), het ROA (Maastricht) en SKOPE (Oxford).

Wilt u weten wat Bas voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

b.terweel@seo.nl

020 399 1255