Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten Arbeidsmarkt

2022-51

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Arbeidsmarkt Energie

2022-83

Rapport

Algemene economische impactanalyse HVP Nederland

In opdracht van het ministerie van Financiën maakten Ecorys en SEO Economisch Onderzoek een algemene economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Financiële markten

2022-72

Rapport

Werken via Temper

In dit rapport wordt de mate van vrije vervanging via het platform Temper onderzocht. Het gaat om vervanging op het moment dat een opdrachtnemer de aangenomen opdracht niet kan of wil vervullen. Hierbij kijken we naar hoe vaak opdracht-nemers zich laten vervangen, door wie ze zich laten vervangen en wat de rol van de opdrachtgever is.

Arbeidsmarkt

2022-41

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft de economische en maatschappelijke effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104

Rapport

Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland

Ontwikkel- en ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis zijn belangrijke hulpbronnen voor kinderen. Dit onderzoek laat zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin deze hulpbronnen beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze verschillen correleren op schoolniveau met prestaties op de cito-eindtoets. Op basis van een doorrekeningen wordt in beeld gebracht hoe deze verschillen doorwerken in het latere inkomen.

Sociale ongelijkheid

2022-38

Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71, 2021-126, 2022-108

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

SEO Kansenatlas

Welke gemeentes in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoede te komen? De kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen.

Sociale ongelijkheid