Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Naar een systeem van leerrechten

De invoering van een systeem van individuele leerrechten vraagt om zorgvuldige uitvoering, bij voorkeur een kleinschalige opzet die bij gebleken succes kan worden opgeschaald.

Onderwijs Arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid

2023-137

Rapport

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

De oversterfte is tijdens de COVID-19-pandemie hoger onder mensen met een ongezonde leefstijl. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-96

Rapport

Kansenongelijkheid in Nederland

Dit rapport is een vervolgstudie op een eerder onderzoek (2022-38) uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland - SEO Economisch Onderzoek)

Kosten-batenanalyse Onderwijs

2023-63

Rapport

Loonontwikkeling en AIQ in Nederland

De loonontwikkeling in Nederland volgt de arbeidsproductiviteitsgroei. De AIQ daalt licht over de tijd en is beperkt bruikbaar voor het beoordelen van de ontwikkeling van lonen en huishoudinkomens. De netto winstquote van het Nederlandse bedrijfsleven is vlak wat overeenkomt met een nagenoeg vlakke AIQ.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2023-54

Rapport

Scholing en training voor werkenden

Scholing en training voor werkenden heeft baat bij een gelijk speelveld tussen publieke en private opleiders

Onderwijs

2022-48

Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten

2022-51

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Onderwijs
Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Energie

2022-83

Rapport

Algemene economische impactanalyse HVP Nederland

In opdracht van het ministerie van Financiën maakten Ecorys en SEO Economisch Onderzoek een algemene economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Financiële markten

2022-72

Rapport

Werken via Temper

In dit rapport wordt de mate van vrije vervanging via het platform Temper onderzocht. Het gaat om vervanging op het moment dat een opdrachtnemer de aangenomen opdracht niet kan of wil vervullen. Hierbij kijken we naar hoe vaak opdracht-nemers zich laten vervangen, door wie ze zich laten vervangen en wat de rol van de opdrachtgever is.

2022-41