Het internationale PISA (Programme for International Student Assessment) test vijftienjarige leerlingen uit 81 landen op leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Het PISA onderzoekt of deze leerlingen voldoende voorbereid zijn om als zelfstandige burgers te kunnen functioneren in de kennissamenleving. Voor een steeds groter deel van de Nederlandse leerlingen is het antwoord op die vraag “nee”.

Als het gaat om leesvaardigheden is een op de drie “onvoldoende geletterd”. Voor wiskunde en natuurwetenschappen geldt dat voor een op de vier leerlingen. Deze resultaten zijn zorgelijk, aldus Bas ter Weel. Het PISA-onderzoek maakt duidelijk dat investeren in onderwijs belangrijk is. Doe je dat niet, dan heeft dat gevolgen voor de economie. Op dit moment is er op de arbeidsmarkt veel behoefte aan vaklieden, vanwege de energietransitie. Maar die behoefte is niet structureel en de vraag naar mensen met een diploma van hbo of universiteit is nog altijd groter, ook op lange termijn.

Lees het hele artikel in het NRC hier.