ONLINE EVENT 8 MAART 2021

Het event
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft SEO Economisch Onderzoek op internationale vrouwendag 2021 een online event georganiseerd: ‘Diversiteit in de top: gewoon doen!’.

Dit event benaderde de (semi-)publieke overheid niet als wetgever, maar als werkgever. Hierbij stond het hoe centraal. Welke interventies kunnen (semi-)publieke organisaties succesvol inzetten om te zorgen voor meer diversiteit in eigen top? Hoe monitor je diversiteit, en hoe creëer je draagvlak?

In negen deelsessies spraken sprekers met deelnemers over hun eigen ervaringen, good practices en lessons learned. Daarnaast waren er ook twee plenaire onderdelen onder leiding van dagvoorzitter Minchenu Maduro. De plenaire onderdelen zijn hieronder terug te kijken.

Bekijk de opnames hier:

En nu?
Voor een meer evenredige vertegenwoordiging in de top, heeft de Adviesgroep Vinkenburg een stappenplan ontwikkeld voor (semi-)publieke organisaties en sectoren. Het stappenplan is hieronder te downloaden. Voor specifieke vragen over het event of het stappenplan kunt u contact opnemen met Marilou Vlaanderen door middel van het contactformulier.

Dank
Wij willen de deelnemers en in bijzonder de sprekers bedanken voor de inspirerende bijdragen aan het event. Door ieders openheid, inspiratie en enthousiasme kunnen we daadwerkelijk spreken van een coproductie voor en door de organisaties in de semipublieke sector. Wij hopen dat de deelnemers de positieve energie van tijdens het event vasthouden en zich blijven inzetten voor dit thema, want voor diversiteit in de top geldt: gewoon doen!