Op 2 oktober gaf senior onderzoeker Gerben de Jong een presentatie over de Monitor Ondernemings- en Vestigingsklimaat op een bijeenkomst van OndernemersDenkenMee.nl in de Malietoren. Onder de aanwezigen waren de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Micky Adriaanse en Liesje Schreinemacher, en de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland, Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof. Gerben liet zien dat er over het algemeen een goed tot zeer goed ondernemersklimaat is in Nederland, maar dat dit niet vanzelfsprekend is. Faciliterende wetgeving, het belastingklimaat en de maatschappelijke cohesie zijn de voornaamste aandachtspunten.