Team

Gerben de Jong

Gerben de Jong is gepromoveerd (bedrijfs)econoom met kennis van de laatste inzichten uit de economische en bedrijfskundige wetenschap. Bij SEO zet hij deze kennis in om complexe economische vraagstukken te analyseren en te vertalen in direct toepasbare inzichten voor opdrachtgevers in de publieke en private sector.

Zijn expertise bevindt zich op de gebieden mededinging, regulering, innovatie, duurzaamheid, transport en economische kansen. Op dit brede werkterrein is hij zowel betrokken geweest bij het analyseren van mededingingszaken voor toezichthouders en advocatenkantoren, als bij beleidsevaluaties voor verschillende Nederlandse ministeries en andere overheidsinstanties. Daarnaast is Gerben actief met een wetenschappelijke onderzoekslijn naar de marktordening van de luchtvaartsector rekening houdend met het gedrag van reizigers en maatschappijen en de (tegengestelde) economische, ecologische en politieke belangen die spelen in deze markt.

In zijn onderzoek maakt Gerben veelal gebruik van kwantitatieve methoden. Hij werkt graag met grote datasets en kan uit de voeten met de nieuwste econometrische modellen. Tevens heeft hij ruime ervaring met het verzamelen van data via, onder andere, gecontroleerde experimenten, (dynamische) vragenlijsten en webscraping.

Naast zijn werk bij SEO is Gerben verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 2019 is gepromoveerd. In 2020 heeft Gerben een prestigieuze NWO Rubicon beurs gewonnen voor zijn onderzoek naar lokaal klimaatbeleid voor de luchtvaart. Voor dit wetenschappelijke onderzoek is hij momenteel gedetacheerd bij de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.

Wilt u weten wat Gerben voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

g.dejong@seo.nl

020 525 1642