Team

Gerben de Jong

Gerben de Jong is gepromoveerd (bedrijfs)econoom met kennis van de laatste inzichten uit de economische en bedrijfskundige wetenschap. Bij SEO zet hij deze kennis in om complexe economische vraagstukken te analyseren en te vertalen in direct toepasbare inzichten voor opdrachtgevers in de publieke en private sector.

Zijn expertise bevindt zich op de gebieden mededinging, regulering, innovatie en duurzaamheid. Op dit brede werkterrein voert hij beleidsevaluaties uit voor verschillende Nederlandse ministeries en andere (internationale) overheidsinstellingen, is hij betrokken bij het analyseren van mededingingszaken voor toezichthouders en advocatenkantoren en monitort hij de stand van zaken op het gebied van innovatie en het ondernemingsklimaat in Nederland.

Gerben is een expert in het combineren van geavanceerde econometrische modellen met toegepaste economische theorie. Hij heeft ruime ervaring in het werken met grote (micro)datasets zoals die van het Centraal Bureau Statistiek (CBS), en tevens in het verzamelen/analyseren van nieuwe data via, onder meer, (dynamische) vragenlijsten, gecontroleerde experimenten en webscraping.

Naast zijn werk bij SEO is Gerben verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn academisch onderzoek richt zich veelal op het verbeteren van de marktordening in de luchtvaartindustrie, rekening houdend met het gedrag van reizigers en luchtvaartmaatschappijen en de vaak (tegenstrijdige) economische, ecologische en sociale belangen.

Hij promoveerde in 2019 en won een prestigieuze NWO Rubicon beurs voor zijn wetenschappelijk onderzoek in 2020. Hiermee kon hij gedurende 18 maanden onderzoek doen aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem – een toonaangevend instituut binnen de economische wetenschap. Sinds 2023 is hij terug in Nederland om de kennis die hij leerde weer toe te passen in (beleids)onderzoek.

Wilt u weten wat Gerben voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

g.dejong@seo.nl