Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Nederlandse Innovatie Monitor 2023: Oververhitting in het Nederlandse Innovatielandschap

De Nederlandse Innovatie Monitor 2023 schetst de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Veel bedrijven hebben last van de verhitting op onder andere de arbeids- en grondstoffenmarkt en van de gestegen energieprijzen. Innovatieve activiteiten en duurzaamheidsambities komen daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd vormen cybercriminaliteit en digitale spionage groeiende bedreigingen.

Innovatie Duurzaamheid

2023-95

Rapport

Het Nederlandse Innovatielandschap; de toekomst tegemoet

Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven?

Innovatie Duurzaamheid

2022-86

Rapport

Herstel en transitie van het Nederlandse Innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd.

Mededinging en regulering Innovatie Duurzaamheid

2021-93

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Notitie ‘Economische impact van de toegepast onderzoek organisaties op het Nederlandse bedrijfsleven’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat elke vier jaar de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2’s) evalueren. Voor de evaluatie over de periode 2016-2019 heeft SEO Economisch Onderzoek een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd van de economische impact van de TO2’s op het Nederlandse bedrijfsleven.

Innovatie

2021-14

Rapport

Notitie ‘Second opinion onderzoeksrapport Panteia’

In opdracht van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) heeft SEO een second opinion uitgevoerd op een eerdere studie over verschillen in bedrijfswerkzaamheden en de organisatie van de arbeid tussen bedrijven in de beveiligingssector.

Mededinging en regulering

2021-23

Rapport

SEO Kansenatlas

Welke gemeentes in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoede te komen? De kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen.

Sociale ongelijkheid
Rapport

Notitie ‘Innovatie in de bouwnijverheid’

Hoe innovatief is de Nederlandse bouwnijverheid?

Innovatie

2020-87

Rapport

Het Nederlandse innovatielandschap in roerige tijden

Dit rapport biedt op basis van de verzamelde informatie en een veelal beschrijvende analyse een overzicht van het innovatielandschap in Nederland in deze roerige tijden.

Mededinging en regulering Innovatie

2020-77

Rapport

Evaluatie van Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en JTI’s, 2013 – 2018

In opdracht van het ministerie van EZK brengt SEO het doelgroepbereik, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Nederlandse deelname aan Eureka Clusters, Eurostars en Joint Technology Initiatives in kaart.

Mededinging en regulering Innovatie

2020-20