Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld

Familiebedrijven denken in generaties en streven naar continuïteit, wat een positieve maatschappelijke bijdrage oplevert.

2024-21

Rapport

Monitor ondernemingsklimaat 2023

Uit de eerste Monitor Ondernemingsklimaat blijkt dat Nederland beschikt over een solide ondernemingsklimaat, maar dat bedrijven zich zorgen maken over de houdbaarheid daarvan.

2023-107

Rapport

Evaluatie van de Innovatiebox 2010-2019

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën hebben SEO Economisch Onderzoek en Dialogic de evaluatie uitgevoerd van de innovatiebox. De regeling is grotendeel doeltreffend in het bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. De regeling is beperkt doeltreffend in het stimuleren van innovatieve activiteiten.

2023-125

Rapport

Nederlandse Innovatie Monitor 2023: Oververhitting in het Nederlandse Innovatielandschap

De Nederlandse Innovatie Monitor 2023 schetst de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Veel bedrijven hebben last van de verhitting op onder andere de arbeids- en grondstoffenmarkt en van de gestegen energieprijzen. Innovatieve activiteiten en duurzaamheidsambities komen daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd vormen cybercriminaliteit en digitale spionage groeiende bedreigingen.

2023-95

Rapport

Het Nederlandse Innovatielandschap; de toekomst tegemoet

Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven?

2022-86

Rapport

Herstel en transitie van het Nederlandse Innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd.

2021-93

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Notitie ‘Economische impact van de toegepast onderzoek organisaties op het Nederlandse bedrijfsleven’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat elke vier jaar de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2’s) evalueren. Voor de evaluatie over de periode 2016-2019 heeft SEO Economisch Onderzoek een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd van de economische impact van de TO2’s op het Nederlandse bedrijfsleven.

2021-14

Rapport

Notitie ‘Second opinion onderzoeksrapport Panteia’

In opdracht van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) heeft SEO een second opinion uitgevoerd op een eerdere studie over verschillen in bedrijfswerkzaamheden en de organisatie van de arbeid tussen bedrijven in de beveiligingssector.

2021-23

Rapport

SEO Kansenatlas

Welke gemeentes in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoede te komen? De kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen.