Het vieren van carnaval kost 300 miljoen euro productie. En daar komt nog 20 miljoen euro door ziekteverzuim bij. Maar belangrijker is dat mensen er veel plezier aan beleven. Dat nemen economen ook mee als ze naar brede welvaart kijken. Dit zei Carl Koopmans in het tv-programma Stand van Nederland.

Kijk hier naar het fragment.

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.