Eind 2018 was menigeen in de polder somber over de matige loonontwikkeling in Nederland. Deze somberheid strookte niet met het gebruikelijke patroon van arbeidsmarktherstel na economische crises, maar leek toch breed gedragen door politici, vakbondsleiders en beleidsmakers. De afgelopen weken werd echter duidelijk dat de loongroei vanaf dit jaar substantieel is en in reële termen zelfs hoger dan de arbeidsproductiviteitgroei. Normaliter het eerste signaal van oververhitting en de opmaat naar een economische neergang.  De discussie over de matige loonontwikkeling heeft het werkelijke probleem naar de achtergrond verdreven.

Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteitsgroei omhoog? Er zijn drie manieren en we kunnen meteen aan de slag. Investeer in menselijk kapitaal door permanent leren aan te moedigen, geef werkenden meer zekerheid over hun inkomen en investeer in nieuwe technologie.

Bekijk het hele artikel op de website van Het Financieele Dagblad.