De video is gemaakt naar aanleiding van het rapport ‘Keuzes in sociale zekerheid’ van de denktank arbeidsvormneutrale verzekeringen. In dit rapport worden vier toekomstscenario’s voor de sociale zekerheid in Nederland geschetst. Zowel de denktank als de video zijn tot stand gekomen met subsidie van Instituut Gak.

Bekijk de hele video.