Lockdowns gaan ten koste van de economie maar vermijden doden en ziekte. Wegen de baten op tegen de kosten? Hierover werd Carl Koopmans geïnterviewd op NPO Radio 1. Over de kosten en baten van lockdowns is steeds meer bekend omdat we inmiddels verschillende lockdowns hebben meegemaakt. De economie was in 2020 circa € 40 miljard kleiner dan in een situatie zonder Corona en lockdowns. Een deel van deze kosten zou ook zonder Nederlandse lockdowns zijn opgetreden, door economische teruggang in andere landen. En omdat mensen ook zonder lockdowns voorzichtiger zouden zijn geweest, door minder uit te gaan en vaker thuis te werken. De baten van lockdowns zijn echter ook substantieel, omdat daarmee veel doden, zieken en een overlopende intensive care zijn voorkomen. Deze gevolgen zijn moeilijk in te schatten. Daarom is het beter om niet uit te gaan van een situatie zonder lockdowns, maar om lichte en zware lockdowns te vergelijken.

Luister naar de uitzending op NPO Radio 1.

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.  Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.