Het recent uitgebrachte rapport “Wissels Om” van de Commissie Financiering Hoger Onderwijs adviseert een ingrijpende herverdeling van geld: de techneuten en bèta’s krijgen miljoenen meer, maar omdat er geen geld bijkomt zullen de juristen, economen, psychologen, doctoren, taalwetenschappers en alle anderen gekort worden. Een bijzonder slecht idee dat averechts zal uitpakken voor de Nederlandse economie. In het artikel laten de auteurs zien dat de voorgestelde herverdeling van middelen de fricties op de arbeidsmarkt door het gebrek aan aanbod van bèta -techniek-achtige competenties alleen maar laat toenemen. De enige oplossing om te voorkomen dat de trein van de wetenschap ontspoort als de wissels worden verzet is het totale budget voor onderwijs- en wetenschappen te verhogen. Dat kan de minister doen in de komende voorjaarsnota.

Lees het gehele artikel op de website van het FD.