Het Ministerie van Financiën introduceert meer flexibiliteit in de financiering van de staatsschuld na een beleidsevaluatie van SEO-onderzoekers Johannes Hers, Joost Witteman, Nils Verheuvel en UvA-hoogleraar Roel Beetsma. Het Agentschap van de Generale Thesaurie, binnen het ministerie verantwoordelijk voor het beheer van de staatsschuld, presenteerde afgelopen vrijdag haar nieuwe beleidskader waarin de aanbevelingen van SEO zijn overgenomen.

Uit het onderzoek van SEO blijkt dat meer flexibiliteit in de financiering niet ten koste hoeft te gaan van transparantie en consistentie.

Het Agentschap stelt niet langer elk jaar van tevoren helemaal vast in welke looptijd hoeveel wordt opgehaald. Van de € 21 tot € 26 miljard die de staat wil ophalen in 2020, is voor € 3 tot € 8 miljard nog niet vastgesteld in welke looptijd dit wordt uitgegeven. Het Agentschap behoudt zo de flexibiliteit om het aanbod van obligaties aan te passen aan de vraag in de markt. Zo blijven Nederlandse staatsobligaties aantrekkelijk voor investeerders, neemt de liquiditeit toe en kan de staat tegen zo laag mogelijke rentekosten geld ophalen.

Uit de evaluatie van SEO blijkt dat het beleid van het Agentschap heeft bijgedragen aan de doelstelling van schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke kosten onder acceptabel risico voor de begroting. Andere aanbevelingen van SEO waren om in het renterisicokader expliciet rekening te houden met het financieringsbeleid. In het beleidskader komt dit tot uiting door de gemiddelde looptijd van de staatsschuld te verlengen. Daarnaast heeft het Agentschap een nieuw renterisicomodel ontwikkeld, na aanbevelingen van SEO.