SEO Economisch Onderzoek werkt samen met AYIT Consultancy en BDO Accountants & Adviseurs aan een onderzoek naar de kostprijzen in de kinderopvang. Dit onderzoek richt zich op verschillende soorten kinderopvang, zoals dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het ministerie van SZW is de opdrachtgever van het onderzoek. 

Wat wordt onderzocht?
Het onderzoek kijkt naar de verschillende kosten die de kostprijzen van kinderopvang bepalen en berekent gemiddelde kostprijzen. Daarnaast wordt met behulp van statistische analyses onderzocht waarom er verschillen zijn in de kostprijzen binnen de kinderopvangsector. 

Doel van het Onderzoek
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in hoe goed de huidige manier van financieren aansluit bij de werkelijke kosten in de kinderopvangsector. Dit inzicht kan helpen bij het geven van advies over hoe de financiering kan worden verbeterd. Bovendien kunnen de ervaringen uit dit onderzoek nuttig zijn voor toekomstige onderzoeken naar kostprijzen, vooral na invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel. 

Verwachte Publicatie
Het eindrapport van dit onderzoek wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Remco van Eijkel, r.vaneijkel@seo.nl