Team

Remco van Eijkel

Remco van Eijkel is sinds 16 augustus 2021 werkzaam als senior onderzoeker bij het cluster Zorg & Sociaal Domein. Hij heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (research master Economics and Econometrics, cum laude) en is aan dezelfde universiteit gepromoveerd op een proefschrift over marktwerking op energiemarkten, met wetenschappelijke publicaties in Journal of Industrial Organization en Small Business Economics.

Na zijn promotie is Remco ruim zeven jaar werkzaam geweest bij het Centraal Planbureau, als onderzoeker en projectleider. Een belangrijk deel van zijn onderzoek bij het CPB richtte zich op het sociaal domein. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar gemeentelijke inkoop binnen het sociaal domein,  de decentralisatie van de financiering van beschermd wonen en het effect van wijkteams op het gebruik van zowel Wmo-ondersteuning als jeugdzorg. Daarnaast heeft Remco aan de hand van een natuurlijk experiment in kaart gebracht wat de maatschappelijke baten van werk zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

In zijn werk combineert Remco zijn kennis van de economische theorie met het gebruik van geavanceerde econometrische technieken (bv. difference-in-differences en instrumental variables). Hij heeft ruime ervaring in het uitvoeren en rapporteren van beleidsonderzoek. Ook heeft hij ten behoeve van meerdere onderzoeken surveys afgenomen en gaat hij regelmatig in gesprek met diverse stakeholders, om zodoende het verhaal ‘achter de cijfers’ te doorgronden.

Wilt u weten wat Remco voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

r.vaneijkel@seo.nl

06 43226288