Onlangs kondigde het ministerie van SZW een aanscherping van het STAP-budget aan. Dit opleidingsbudget van 1.000 euro is op 17 maart weer aan te vragen en maakt onderdeel uit van het ‘leven lang ontwikkelen’-plan van het huidige kabinet. Met dit budget moedigt de overheid Nederlanders aan om zich te blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Maar de huidige aanpak van ‘leven lang ontwikkelen’ is te voorzichtig, zo betogen Aart de Geus (bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation) en Bas ter Weel (algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek) in hun vandaag gepubliceerde opinieartikel in Trouw. De STAP-regeling bereikt momenteel maar 2% van de beroepsbevolking en bovendien is het budget te klein.

‘Om echt een verschil te maken is er een ‘persoonlijk leerrecht’ nodig, dat mensen in staat stelt zich vanaf het begin van hun leven op ieder gewenst moment te kunnen (blijven) ontwikkelen. Meer concreet zou er voor iedere burger vanaf het moment van geboorte een budget gereserveerd moeten staan ter ondersteuning van studie(s) en/of opleiding(en). Alleen zo kunnen we ongelijke startposities op de arbeidsmarkt verkleinen. Een dergelijk systeem zou bovendien vele miljoenen sociale en economische winst opleveren. Precies zoals dat met een maatschappelijke investering moet zijn.’, aldus Aart de Geus en Bas ter Weel.

Het hele artikel lees je hier.