Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Zorg voor de leerling; Kosten en baten van opleiding in de wijkverpleging

SEO heeft in opdracht van de stuurgroep investeringsakkoord opleiden wijkverpleging (IOW) onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging.

Zorg Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2024-56

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2024

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2024. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2022. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

2023-101

Rapport

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

De oversterfte is tijdens de COVID-19-pandemie hoger onder mensen met een ongezonde leefstijl. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats.

2023-96

Rapport

Lage zorgkosten in de risicoverevening

Voor verschillende groepen van gezonde verzekerden is de compensatie in het risicovereveningsmodel te hoog. In hoeverre biedt de aansluiting tussen geschatte kosten en geschatte opbrengsten onder het verplicht eigen risico een aangrijpingspunt om de verevening te verbeteren?

2023-57

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

25,8 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2022 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 74,2 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-77

Rapport

Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

Gemeenten geven steeds meer uit aan bewindvoering bij problematische schulden zonder dat ze hier grip op hebben. Bewindvoerders vinden de beloning niet toereikend. Dit onderzoek houdt de bekostigings- en beloningssystematiek tegen het licht.

Zorg

2022-131

Rapport

Een btw-nultarief voor groente en fruit

Het kabinet wil een gezondere voedselomgeving creëren, door gezonde voedselkeuzes te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. Eén van de beoogde prijsmaatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent. Dit rapport werkt een zevental afbakeningsopties uit voor een nultarief. Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien heeft het nauwelijks effect op de consumptie van groente en fruit en is de maatregel duur.

2023-32

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2023

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2023. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

2022-103

Rapport

Evaluatie fbi en vbi

In opdracht van het Ministerie van Financiën is door SEO economisch onderzoek onderzocht in hoeverre het fbi-regime en de vbi-regime doeltreffend en doelmatig zijn. Doeltreffendheid betreft daarbij de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd, terwijl doelmatigheid ziet op de mate waarin het door beleidsmakers beoogde effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd.

Finance

2022-68