De meest omvangrijke verschillen tussen voorspelde en werkelijke bijstandskans doen zich voor bij alleenstaanden, ouderen (50 jaar tot AOW-leeftijd) en huishoudens in een corporatiewoning. Ten opzichte van de voorspelling is de werkelijke bijstandskans in het bijzonder hoog voor alleenstaande ouderen, alleenstaanden met een niet-westerse migratieachtergrond, alleenstaanden met stapeling van problematiek en alleenstaanden in een corporatiewoning.

Een gemeente ontvangt budget van het Rijk om de bijstandsuitkeringen aan inwoners te bekostigen. De verdeling van deze budgetten over gemeenten gaat via het bijstandsverdeelmodel. Dit onderzoek beschrijft een nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit onderzoek benchmarkt de gemeente met vergelijkbare gemeenten in termen van omvang, bijstandsdichtheid en arbeidsmarkt. Daarnaast is er een nadere analyse gedaan van het verschil tussen voorspeld en werkelijk aantal huishoudens met bijstand.