Op 18 mei 2010 stuurde de Minister van Economische Zaken het SEO-rapport Waarde commerciële radiovergunningen naar de Tweede Kamer. Dat rapport doet verslag van een onderzoek naar de waarde van de commerciële radiovergunningen. Het vormde de grondslag voor het financieel instrument in de conceptverlengingsbesluiten zoals die door Agentschap Telecom tussen 11 november en 22 december 2010 in consultatie zijn gebracht. Naar aanleiding van deze consultatie heeft het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd te beoordelen in hoeverre de ingebrachte punten aanleiding geven om het waardebepalingsonderzoek op punten aan te passen en op basis van de benodigde aanpassingen te komen tot een herijking van de waarden. Specifiek heeft het Ministerie aandacht gevraagd voor de wijze waarop de ingroeicurve voor een toetreder op een landelijk kavel is afgeleid, de gehanteerde discontovoet (WACC) en de wijze waarop de kosten van digitalisering in de waardebepaling tot uitdrukking zijn gebracht.

In dit addendum bespreekt SEO Economisch Onderzoek de aanpassingen in de waardebepalingsmethodiek die op basis van de ter beschikking gestelde reacties zijn aangebracht. Tevens wordt op basis van deze aanpassingen een herijking gegeven van de waarde van de vergunningen.