Het Centraal Planbureau heeft met de studie ‘Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied’ een belangrijke stap vooruit gezet in het onderzoek naar waterveiligheid. Het is een indrukwekkende studie waarin zeer veel hydrologische en economische kennis op een prachtige manier wordt samengebracht. Met name het meenemen van afhankelijkheden in de overstromingskansen van dijken is een belangrijke innovatie. Het ontwikkelde model Diqe-opt is een vernieuwend en zeer nuttig instrument. Op hoofdlijnen zijn een goede vraagstelling, geschikte methoden en de best mogelijke gegevens gebruikt.

Deze conclusies trekt een commissie van economische deskundigen in een second opinion. De commissie heeft tevens de studie begeleid tijdens de uitvoering. Voorzitter van de commissie was SEO-onderzoeksdirecteur prof.dr. Carl Koopmans. De leden waren prof.dr. Ekko van Ierland (WUR), prof.dr. Piet Rietveld (VU) en prof.dr. Anne van der Veen (Universiteit Twente).