In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van natuurlijk verloop. SEO Economisch Onderzoek heeft toen de afbouw van het zittend bestand ultimo 2010 voorspeld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de afbouw per gemeente te herschatten op basis van de meest actuele cijfers. De meest recente gegevens over het Wsw-bestand dateren van ultimo 2011. Dit rapport geeft een korte toelichting hoe de afbouw vanaf eind 2011 per gemeente is voorspeld.