Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek de afbouw van de Wsw per gemeente opnieuw berekend. Er is hierbij rekening gehouden dat personen nog tot eind 2014 in de Wsw kunnen stromen. Eerder was met deze instroom geen rekening mee gehouden waardoor de berekende afbouw van de Wsw te hoog was.