Concurrentie tussen Europese luchthavens is afgelopen tien jaar op vele fronten toegenomen. Luchtvaartmaatschappijen zijn in toenemende mate footloose. Ze switchen meer tussen luchthavens en openen/ sluiten sneller thuisbases en routes. Maar ook passagiers hebben meer keuze. Ongeveer tweederde van de Europese passagiers heeft ten minste twee luchthavens binnen 2 uur reistijd tot hun beschikking. Het aantal passagiers met een realistisch alternatief voor hun vertrekluchthaven is tussen 2002 en 2011 substantieel gegroeid. Tevens zijn de keuzemogelijkheden voor transferpassagiers flink toegenomen.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in luchthavenconcurrentie stelt het rapport dat de toenemende concurrentiedruk meegenomen dient te worden in de beleidsoverwegingen rond de economische regulering van luchthavens. De vraag is tevens in hoeverre specifieke economische regulering van luchthavens in Europa nog steeds nodig is en in hoeverre mededingingsrecht volstaat.