Hoewel prijzen in theorie een belangrijke factor zijn bij het verklaren van de toeristische vraag is de rol in de praktijk minder evident. Dit is het gevolg van het gebruik van zeer verschillende en vaak theoretische ongepaste definities. Aangezien uitgavepatronen van toeristen en lokale consumenten zeer verschillend zijn, zal deze paper onderzoeken of onze TPI een beter instrument is voor empirisch onderzoek dan de veelgebruikte CPI. De (voorlopige) resultaten laten zien dat de theoretische superioriteit niet kan worden aangetoond in de empirische resultaten: statistische verbeteringen zijn aanwezig, maar slechts zeer marginaal. Dit kan deels te wijten zijn aan onvoldoende onderscheidend vermogen van onze TPI, maar het is net zo waarschijnlijk dat op het keuzemoment lokale prijzen helemaal niet zo belangrijk zijn.