Zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit de belastingadvieskantoren neemt toe. Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren. De teruglopende vraag in de periode 2013-2015 is daarmee verleden tijd. Startende fiscalisten hebben dan ook een sterke arbeidsmarktpositie. Vooral wo-fiscalisten hebben vaak een vast contract en een relatief hoog salaris, zowel 15 maanden als 10 jaar na afstuderen.

Pas afgestudeerde hoogopgeleide fiscalisten hebben traditioneel een gunstige arbeidsmarktpositie. Wel bleek er in de nasleep van de economische crisis sprake van een terugval. Nu de economie weer op volle toeren draait, stelde de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de vraag aan SEO hoe de arbeidsmarkt voor fiscalisten er vandaag de dag voor staat. SEO heeft in dit onderzoek in kaart gebracht hoeveel fiscalisten in de komende jaren afstuderen en hoe de vraag vanuit de kantoren zich momenteel ontwikkelt. Daarnaast laat SEO zien wie de jonge fiscalisten zijn en hoe ze op de arbeidsmarkt presteren ten opzichte van afgestudeerden in vergelijkbare opleidingen. Dit is de zevende keer dat SEO een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd voor de NOB.

De analyse is gebaseerd op drie databronnen. Ten eerste registraties van DUO, ten tweede microdata van het CBS en ten derde een door SEO afgenomen enquête onder de kantoren met fiscaal personeel. De specifieke DUO-registraties betreffen de in- en uitstroom bij de fiscale opleidingen. De microdata bevatten de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs. De door SEO afgenomen enquête is een internetenquête onder kantoren met tien of meer NOB-leden. In deze enquête is gevraagd naar de recente ontwikkelingen in de in- en uitstroom van fiscaal personeel en de verwachting voor het komend jaar.