Team

Djoerd de Graaf

Djoerd de Graaf is hoofd van het cluster Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Djoerd is door zijn diverse werkervaring een allround onderzoeker op onderwijsterrein. Hij is de afgelopen 20 jaar bij meerdere werkgevers in dienst geweest en heeft op het snijvlak van wetenschap en beleid verschillende functies bekleed. Daarbij heeft op allerhande onderwijsterreinen ruime ervaring opgedaan met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, doorgaans als projectleider.

Djoerd heeft na zijn studie econometrie al eerder ruim twaalf jaar gewerkt als (senior) onderzoeker bij SEO. Hij had daarbij het gros van de onderwijsprojecten onder zijn hoede. Zo was hij projectleider van de eerste Ad-monitor, waarover hij verschillende (semi-)wetenschappelijke publicaties schreef. Andere projecten in die periode betroffen onder meer de Studiekeuzemonitor van vo-leerlingen, de Studentenmonitor, het Open Bestel Hoger Onderwijs en Beloningsmaatregelen voor leraren.

Na zijn periode bij SEO heeft Djoerd zes jaar in Den Haag gewerkt. De eerste drie jaar als senior beleidsadviseur bij de Onderwijsraad, waar hij onder andere meeschreef aan adviezen over onderwijsachterstanden, macrodoelmatigheid in het mbo en hoger onderwijs, de eigen kracht van het hbo en over de onderwijsarbeidsmarkt. Vervolgens is hij drie jaar strategisch adviseur geweest bij OCW in het DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie. Daar was hij betrokken bij tal van strategische trajecten, zoals bij de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek, de sectorplannen, de kwaliteitsafspraken en de OCW-brede-toekomstverkenning ‘Toerusten en verbinden’.

Naast zijn werk bij SEO schrijft Djoerd als buitenpromovendus van de Universiteit Maastricht aan een proefschrift over hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs.

Wilt u weten wat Djoerd voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

d.degraaf@seo.nl

020 399 1255