Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Monitor Associate degree-opleiding

Het aantal Associate degree-studenten en -opleidingen groeit gestaag door.

Onderwijs

2021-02

Rapport

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?

Onderwijs

2019-81

Rapport

Andere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd maakt het bij 20 basisscholen mogelijk om af te wijken van wetgeving rondom onderwijstijd. Hoe vullen scholen dit in en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

Onderwijs

2021-06

Rapport

Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020

Wat is de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019?

Onderwijs

2021-30

Rapport

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo en de 35 vak-afdelingen teruggebracht naar 10 profielen. Deze vernieuwingsoperatie wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Onderwijs

2021-31

Rapport

De langetermijneffecten van plusklassen

Plusklassen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

Onderwijs

2019-104

Rapport

Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs

In totaal wordt €500 miljoen in het technisch vmbo geïnvesteerd. Dit rapport beschrijft via welke veranderingen en verwachte (tussen)resultaten toegewerkt wordt naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod.

Onderwijs

2020-30

Rapport

VO-diploma met vakken van verschillend niveau

Vmbo-basis en -kader-leerlingen volgen steeds vaker een vak op een hoger niveau. Veel leerlingen en vo-scholen staan ook positief tegenover de nog niet bestaande optie om een vak op een lager niveau te volgen.

Onderwijs

2020-03

Rapport

Investeren in onderwijs loont

Korte- en langetermijneffecten van investeringen in het funderend onderwijs.

Onderwijs

2020-40

Rapport

Analyse van de regioplannen Sterk techniekonderwijs

Via het programma Sterk Techniekonderwijs investeren 78 regio’s in duurzaam en dekkend techniekonderwijs van hoog niveau. De omvangrijke en ambitieuze opgestelde plannen van deze regio’s zijn geanalyseerd op inhoud.

Onderwijs

2020-31