Resultaten
Academisch geschoolde fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie. Zo hebben ze binnen een maand een substantiële baan. Ook hebben ze verhoudingsgewijs vaak een vast contract en een hoog salaris, zowel 15 maanden als tien jaar na afstuderen. De uitstroom van zowel academisch als hbo geschoolde fiscalisten ligt op het hoogste niveau in jaren. Belastingadvieskantoren verwachten het komende jaar (veel) meer fiscalisten nodig te hebben. Ook voorspelt een groot deel meer behoefte te hebben aan hoger opgeleiden die niet als belastingadviseur werkzaam zijn in de fiscale praktijk.

Het onderzoek
Fiscalisten hebben traditioneel een gunstige arbeidsmarktpositie. Wel bleek er in 2013, ten tijde van de economische crisis, ook bij fiscalisten sprake van een terugval. Alleen de Belastingdienst verwachtte nog groei, de belastingadvieskantoren niet. In 2015 werden die lage verwachtingen naar boven bijgesteld. In 2018 floreerde de economie weer, wat zich weerspiegelde in de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Nadat in 2020 de coronacrisis in Nederland uitbrak, stelde de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de vraag aan SEO hoe de positie van jonge fiscalisten zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. SEO heeft in dit onderzoek in kaart gebracht hoeveel fiscalisten momenteel en in de komende jaren afstuderen en hoe de vraag vanuit de kantoren zich momenteel ontwikkelt. Daarnaast laat SEO zien wie de jonge fiscalisten zijn en hoe ze op de arbeidsmarkt presteren ten opzichte van afgestudeerden in vergelijkbare opleidingen. Dit is de achtste keer dat SEO een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd voor de NOB.

Methode
De analyse is gebaseerd op drie databronnen. Ten eerste registraties van DUO, ten tweede microdata van het CBS en ten derde een door SEO afgenomen enquête onder kantoren met fiscaal personeel. De specifieke DUO-registraties betreffen de in- en uitstroom bij de fiscale opleidingen. De microdata bevatten informatie over de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs. In de online enquête is gevraagd naar de recente ontwikkelingen in de in- en uitstroom van fiscaal personeel en de verwachting voor het komend jaar.