Resultaten
Uit data-analyse blijkt dat het aanbod hbo-masteropleidingen de laatste jaren groeit, door een groter aantal voltijd hbo-masters. Ook trekken de hbo-masteropleidingen steeds meer studenten. In termen van het aantal studenten zijn deeltijdopleidingen met bijna 8 duizend studenten het populairst, maar de groei zit met name in het aantal studenten in voltijdopleidingen of duale opleidingen.

Op basis van analyses van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden zijn uit de drie domeinen die Avans Hogeschool onderscheidt in totaal 11 kansrijke masteropleidingen geïdentificeerd:

  • Domein Economie: Fiscale economie, Accounting and Control, Business Analytics and Data Science (allen wo-master)
  • Domein Techniek: Engineering Systems (hbo-master), Digital Design (hbo-master), Computer Science, Sustainability and Management (beiden wo-master)
  • Domein Gedrag en Maatschappij: Human Movement Science, Gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen (allen wo-master)

Werkgevers zijn eensgezind over de pluspunten van hbo-opgeleiden ten opzichte van wo-opgeleiden. Hbo-opgeleiden zijn praktisch ingesteld en snel in staat om oplossingen voor praktische problemen te vinden. Ze zijn in staat om snel te schakelen en kunnen doorgaans goed overweg met verschillende typen mensen. In verschillende domeinen bewegen vakgebieden naar elkaar toe aan de hand van ontwikkelingen als voortgaande digitalisering en AI. Informatie is steeds makkelijker voorhanden, dus een toekomstige hbo’er moet kritisch zijn en toegerust en in staat zijn om de kwaliteit en juistheid van informatie te beoordelen. Dit alles vraagt van toekomstige afgestudeerden dat ze in staat zijn om goed samen te werken met andere disciplines en dat ze complexe problemen met een brede, open blik benaderen. Daarnaast is een uitstekend begrip van de mogelijkheden en beperkingen van digitale applicaties nodig.

Het onderzoek
In opdracht van Avans Hogeschool heeft SEO Economisch Onderzoek een verkenning uitgevoerd naar potentieel kansrijke hbo-masters. Het onderzoek is opgedeeld in twee delen. In deel 1 zijn op basis van CBS microdata verschillende masteropleidingen geïdentificeerd die een gunstig arbeidsmarktperspectief bieden. Van deze kansrijke masteropleidingen is het curriculum verkend en is onderzocht in welke sectoren afgestudeerden terechtkomen. In deel 2 zijn interviews gehouden over de ervaringen met hbo- en wo-gediplomeerden, ontwikkelingen in het vakgebied die gevolgen hebben voor de gevraagde kennis en vaardigheden en hun ideeën met betrekking tot een nieuwe opleiding in het hoger onderwijs.

Methoden
De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is bepaald aan de hand van microdatabestanden van het CBS. Uit de analyses van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden zijn per domein enkele opleidingen geselecteerd die kansrijk zijn met het oog op het starten van een nieuwe hbo-masteropleidingen. Van de kansrijke opleidingen is een analyse gemaakt in welke sectoren afgestudeerden terechtkomen na afstuderen. De kansrijke opleidingen zijn verder onderzocht door een analyse te maken van hun inhoud. De bronnen daarvoor zijn (online) studiegidsen en websites met vakkenbeschrijvingen. In de eindfase van het onderzoek zijn 33 interviews gehouden met werkgevers uit Noord-Brabant (en omstreken) en betrokkenen bij het hbo-onderwijs (in totaal 35 personen). In de interviews is gesproken over drie onderwerpen: 1) de ervaringen met recent afgestudeerde medewerkers, 2) de kennis en vaardigheden van de toekomst en 3) de inrichting van een nieuwe (hbo-master)opleiding.

Bestanden