Team

Stef Konijn

Stef Konijn is algemeen beleidseconoom en onderzoeker naar mededingings- en innovatievraagstukken. Hij doet met name kwantitatief onderzoek naar maatschappelijke opgaven en daaraan verwant beleid. Stef is actief op zowel een breed palet aan vakgebieden (van duurzaamheid tot regionale ontwikkeling en van nationale veiligheid tot luchtvaart) als voor een diverse groep opdrachtgevers. In het verleden heeft hij ook gewerkt op het gebied van pensioenen, hypotheken en onderwijs.

Bij SEO is Stef onder andere betrokken bij publieke beleidsevaluaties, economische doorrekeningen, en trend- en marktanalyses. Zo analyseert hij vraagstukken op het gebied van marktordening, zoals het aantonen van marktmacht en misbruik hiervan en het kwantificeren van de economische schade. Ook doet hij onderzoek binnen vakgebieden zoals duurzaamheid (brede welvaart), innovatie, regionale ontwikkeling en luchtvaart. Zo is hij onderzoeker voor de Nederlandse Innovatie Monitor en de Nieuwe Economie-index (NEx) die beiden jaarlijks worden gepubliceerd. Daarnaast voert hij diverse marktanalyses uit, zoals over de toekomst van de Nederlandse retail en over de investerende partijen achter de energietransitie. Ook heeft Stef ruime ervaring met scenarioanalyses over verschillende onderwerpen, zoals de nationale veiligheid binnen de Rijksbrede Risicoanalyse. Tot slot is hij betrokken bij legio impactstudies, waarin de effecten van investeringsplannen, beleidsvoorstellen of van een complete individuele onderneming economisch worden gekwantificeerd.

Stef rondde de master Economics met de specialisatie Public Policy cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het afstuderen schreef hij de scriptie ‘The Non-Take-Up of Means-Tested Benefits: An Empirical Policy Evaluation of Dutch Student Finance’ over de omvang en de mogelijke oorzaken van de niet-opname van de aanvullende beurs onder studenten. Deze thesis is geschreven en gepubliceerd bij het Centraal Planbureau. Stef werkte daarnaast binnen de pensioen- en hypotheeksector. Daar was hij met name actief op het gebied van scenario analyses en verantwoord beleggen. Tijdens zijn studieperiode heeft hij daarnaast lesgegeven aan medestudenten op de universiteit.

Sinds 2020 is Stef werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is als onderzoeker actief voor een breed palet aan opdrachtgevers zoals de Rijksoverheid, gemeenten en provincies en ook advocatenkantoren, ngo’s en grote multinationals.

Wilt u weten wat Stef voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

s.konijn@seo.nl