Onderzoek
Op verzoek van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie hebben SEO Economisch Onderzoek en CE Delft een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd om de kennisbehoefte rondom groene waterstof in beeld te brengen. Deze studie geeft inzicht in de vraag en het aanbod van banen in de waterstofketen, tussen 2024 en 2030, met een doorkijk in de jaren erna. Hierbij wordt gekeken naar de up-, mid- en downstreamfase van de waterstofketen. Aan bod komen de benodigde opleidingsniveaus, beroepen en vaardigheden van personeel dat de komende zes jaar en daarna nodig is in de waterstofketen. Ook gaan we dieper in op het potentiële arbeidsaanbod vanuit de opleidingen, zijinstroom en personeel uit het buitenland voor deze waterstofbanen.

Resultaten
Uit de studie blijkt dat de totale directe vraag naar arbeid in de periode 2024-2030 ongeveer 38.000 fte bedraagt. Momenteel zijn er 1,2 miljoen fte werkzaam in relevante sectoren voor de waterstoftransitie en de jaarlijkse instroom vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie ligt de afgelopen jaren rond de 135.000 fte. Het beschikbare arbeidsaanbod wordt echter door vele sectoren benut, niet alleen de waterstofsector. Er is sprake van een aanzienlijke arbeidsmarktkrapte, vooral voor technisch geschoold personeel. Dit beperkt de snelheid waarmee de waterstofeconomie kan worden gerealiseerd.

Pijlers aanbevelingen 

  • Vergroot het potentieel zijinstromers;
  • Vergroot het potentieel afgestudeerden door samenwerking en systeemdenken;
  • Maak het makkelijker om in Nederland aan de slag te gaan in waterstofsector;
  • Inspelen op regionale verschillen;
  • Calculeer mogelijke aanbodbeperkingen in beleid en projecten.

Onderzoeksaanpak
In de studie is gebruikgemaakt van meerdere onderzoeksmethodieken, namelijk: deskresearch (o.a. een internationale benchmarkstudie en historisch onderzoek), interviews en kwantitatieve analyses (o.a. een werkgelegenheidsmodel en een analyse van CBS-microdata).