Dit rapport beschrijft de kosten en baten voor de overheid als ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als andere werknemers (‘harmonisatie’). Zij krijgen dan een arbeidscontract in plaats van een aanstelling; gaan voor rechtszaken naar de kantonrechter in plaats van de bestuursrechter; en krijgen een eigen CAO.

Omdat er bij verschillende kosten en baten onZekerheid bestaat, wordt gewerkt met drie scenario’s. De kosten van harmonisatie zijn eenmalig en liggen tussen € 53 en 186 miljoen. Dit betreft met name opleidingen en administratieve organisatie. De baten zijn € 6,6 tot 21,9 miljoen per jaar. Deze baten bestaan uit besparingen bij de rechtspraak en besparingen door deregulering. In het middenscenario is de terugverdientijd ruim zeven jaar. In het meest ongunstige geval loopt de terugverdientijd op tot 28 jaar. Bij een goede planning en sturing van het proces – waarbij de kosten in de hand worden gehouden – en baten die gunstig uitvallen, is de investering in drie jaar terugverdiend.

Dit rapport bouwt voort op een rapport van SEO en Regioplan uit 2006. De kosten zijn gedaald omdat de huidige inzichten wijzen op minder behoefte aan opleidingen. De baten zijn hoger door een betere inschatting van de opbrengsten van de overgang van bestuursrechter naar kantonrechter.