Een hoog BBP per inwoner is van cruciaal belang voor de kunstsector. Hoe hoger het BNP, hoe hoger de vraag naar kunst en culturele producten. Bovendien, hoe hoger het BBP, hoe hoger de belastinginkomsten en hoe groter de mogelijkheden voor financiering door de overheid. Daarom is het belangrijk om te kijken naar factoren die leiden tot een hoger BBP per inwoner, ook voor de kunstsector. In het onderzoek wordt de volgende hypothese getest: hoe meer concurrentie in een economie, hoe hoger het BBP. Het lijkt erop dat concurrentie wel degelijk goed is voor de kunstsector. Wanneer we spreken over diversiteit in het aanbod van kunst, is concurrentie echter niet de belangrijkste factor. Andere tekortkomingen van de markt spelen een grotere rol in het verminderen van artistieke diversiteit. Toch kunnen we concluderen dat minder steun van de overheid een bedreiging is voor de diversiteit in het aanbod van kunst, voor zover deze steun is bedoeld om marktfalen te corrigeren.